A borszakkor.hu oldalait a Borszakkör Kft. (1076 Budapest, Thököly út 8., a továbbiakban Borszakkör Kft.) üzemelteti.

Adatvédelem

Borszakkor.hu tartalma ingyenesen olvasható. A nyereményjátékainkban való részvétel, a hírlevél feliratkozás, tanfolyamra jelentkezés, könyv és ajándékutalvány rendelés regisztrációhoz kötött. Ennek keretében bizonyos adatainak (pl. név, e-mail, telefonszám, postázási és számlázási adatok) megadása kötelező.

A Borszakkör Kft. mint adatkezelő, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé.

A Borszakkör Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Borszakkör Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben ön úgy érzi, hogy a Borszakkör Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.

Amennyiben kiderül, hogy ön valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg, vagy a borszakkor.hu honlap használata során kárt okozott, a Borszakkör Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz ön felé érvényesíteni, és ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Borszakkör Kft.-t megóvni és azokat viselni. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Felelősség kizárása

Borszakkor.hu oldalainak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az ott hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a borszakkor.hu weboldal üzemeltetője, a Borszakkör Kft. nem felel.

A borszakkor.hu weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Borszakkör Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Borszakkör Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak, valamint a weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A borszakkor.hu tartalma

A borszakkor.hu weboldalon található tartalom a Borszakkör Kft. szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A szöveges tartalom másodközlése kivonatos formában a forrás megjelölésével, a Borszakkör Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása mellett, a borszakkor.hu nyitóoldalára (www.borszakkor.hu) mutató link elhelyezésével lehetséges.

Az ezzel kapcsolatos igényeket a hello@borszakkor.hu e-mail címre várjuk.